Konsultaatio/Työnohjaus/Koulutus

Työnohjaukseni perustuu ratkaisukeskeisyyteen eli autan löytämään työhön ratkaisuja, joissa saadaan työntekijöiden voimavarat ja oivallukset työyhteisön käyttöön. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tulevaisuuteen suuntautunutta ja tavoitteellista. Työnohjauksessa keskitytään suunnittelemaan toimivampia ratkaisuja, olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen.

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään jokaisen työryhmän jäsenen omaa työskentelyä, työn vaatimuksia, tiimityöskentelyä, sekä työstetään työyhteisön yhteistä päämäärää työtavoitteiden suhteen.

Työnohjauksessa on tärkeää pysähtyä miettimään myös vuorovaikutussuhteita, miten löytää yhteinen kieli, jotta voimme työskennellä erilaisten ihmisten kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Työyhteisöä on myös hyvä viedä eteenpäin siinä, kuinka he voivat tehdä työnsä hyvin, nauttien sen tekemisestä, tunnistaa omat arvonsa sekä kuinka ne näkyvät työskentelyssä.

Työyhteisössä on myös hyvä käsitellä mm. sitoutuminen, vastuunotto ja haastavista tilanteissa negatiivisista tunteista irti päästäminen, jotta voi toimia oikealla ja rakentavalla tavalla tehdä työtänsä.

Konsultaatiota minulta voi pyytää , kun haluaa nähdä haastavia tilanteita erilaisista näkökulmista, joiden avulla saa uusia keinoja tilanteisiin ja annan myös ehdotuksia, mitä voi tehdä tilanteen hyväksi. Koulutukset ovat räätälöitävissä tilaajan tarpeen mukaan, olen mm. pitänyt koulutuksia liittyen, itsensä kehittämiseen mm. elämän tapojen muuttamiseen tai stressin hallinnassa ym. hyvinvointiin sekä liike-elämään liittyvissä asioissa mm neuvottelu-, myynti-, sekä tiimityö tilanteissa.

Loading