Mentaalivalmennus

Henkisen vahvuuden avulla saavutat optimaalisen suorituksesi!

Mentaalivalmennus on sinua varten, jos haluat ymmärtää enemmän siitä, että miten mielesi ja kehosi toimivat yhdessä ja kuinka voit vaikuttaa siihen helposti ja positiivisesti. Mentaalivalmennus on hyödyksi sinulle, kun haluat saavuttaa parempia tuloksia sekä löytää optimaalisen suorituskyvyn.

Mitä on mentaalivalmennus?

Mentaalivalmennus on tarkoitettu urheilijoille, jotka haluavat parantaa keskittymistään suorituksiinsa ja kilpailuihin, jotta pääsevät parhaimmalle optimaaliselle tasolle ja tuloksiin. Mentaali valmennuksessa asiakas saa tukea ja vahvistusta omiin voimavaroihinsa, ajatuksiinsa onnistuneista suorituksista, kun hän haluaa saavuttaa, parhaan optimaalisen suorituksensa. Valmentajana tarjoan neuvontaa, ohjausta ja tukea, jotta asiakas pääsee nykytilanteesta eteenpäin kohti tavoitettaan. Mentaalivalmennuksessa autetaan asiakasta selkeyttämään omaa identiteettiään, arvojaan, vahvuuksiaan, haasteitaan, ajatuksiaan ja varmistetaan, että hän on sinut niiden kanssa.

Mentaali valmennuksen kautta asiakas pystyy paremmin, rauhallisemmin, keskittyneemmin, ilman häiriötekijöitä ja innostuneemmin kohtaamaan muuttuvat olosuhteet, uudet haasteet ja mahdolliset paineet tilanteessaan.

Valmennuksessa autan asiakasta luomaan tavoitteensa, parhaan mahdollisen suorituksensa keskittyneesti ja toimimaan niin, jotta hän saavuttaa keskittyneen suorituksensa. Ohjaan asiakasta keskittymään suorituksiinsa niin, että hän saa tehtyä suorituksensa puhtaasti, keskittyneesti ja parhaimmalla tuloksella.

Mentaalivalmennuksella voit saada aikaan lajissasi optimaalisia tuloksia hyödyntämälläsi omia sisäisiä voimavarojasi tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Mentaalivalmentajana minun tehtävänä on auttaa sinua huomaamaan omat sisäiset voimavarasi ja ajatuksesi toimintaasi ja tunteitasi kohtaan niin, että pystyt omalla kohdallasi hallitsemaan ne ja saamaan parhaan optimaalisen suorituksesi käyttöösi
Mentaalivalmentajana voin opettaa sinua ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka on sinulle itselleen hyödyllisempää ja tarkoituksenmukaisempaa suorituksissasi.

Mentaalivalmennuksen avulla pystyt tarkentamaan mitä haluat saavuttaa lajissasi, mitä se sinulta edellyttää henkisellä tasolla, mitä voimavaroja sinulla on jo valmiina ja kuinka hyödynnät niitä tehokkaammin, tulet pohtimaan kuinka selviät häiriötekijöistä keskittyäksesi paremmin suoritukseesi ja saavutat flow-tilan.

Mentaalivalmennus sopii myös ihmisille, jotka haluavat saavuttaa jonkin päämäärän elämässään esim. henkilökohtaisessa tai työelämässä ja haluavat pohtia elämäänsä, mitkä ovat tärkeitä asioita elämässä ja kuinka voi toimia, jotta saavuttaa tavoitteensa. Mentaalivalmennus vapauttaa ihmisen pohtimaan, kuinka toimii elämässään, mitkä asiat estävät saavuttamasta asioita ja miten haasteet ovat voitettavissa.

Mentaalivalmennus sopii hyvin työyhteisöille, koska se auttaa työyhteisöä pohtimaan omaa arvomaailmaansa, tavoitettaan ja kuinka saavuttaa se, mikä on työyhteisön tavoite. Mentaalivalmennuksella voi työyhteisökin saada aikaa parempia optimaalisia tuloksia hyödyntämällä jokaisen työtekijän voimavaroja tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Se myös auttaa työntekijöitä jaksamaan töissä paremmin, koska he oivaltavat miten voimavaroja, resursseja ja tehokkuutta voi lisätä työhönsä uudella ajattelutavalla, joka vapauttaa energiaa tarkoituksenmukaisemmin työhön.

Loading